Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Milan Rastislav Štefánik

Kategória: Aktuality Autor/i: PhDr. Adam Bielesz

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880, v kopaničiarskej obci Košariská. Syn evanjelického farára, dušou národovca, pomerne rýchlo našiel záľubu v kihách. Možno aj preto s učením sa v škole nemal problém, či už išlo o štúdium na ľudovej škole v rodnej dedine alebo neskoršie o lyceálne štúdium v Bratislave, Šoproni, Sarvaši.

Do budúcnosti určujúcou pre Štefánikov život sa stali univerzitné štúdia Prahe. Počas štúdií sa prvýkrát dostal do kontaktu s budúcimi politickými elitami Československej republiky. S Vavrom Šrobárom pôsobil v študentskom spolku Detvan, pomáhal mu vydávať časopis Hlas. Stal sa prívržencom prezidenta T. G. Masaryka. 

Iným spôsobom sa odvíjala Štefániková kariéra v Paríži. Predmetom Štefánikovho záujmu bola astronómia. Práve astronómia mu umožnila vo väčšom meradle cestovať po svete. Podnikol výstup na observatórium na Mont Blancu, v Španielsku pozoroval zatmenie Slnka, rovnakú činnosť vykonával aj v strednej Ázii či tichomorských ostrovoch.

Komplikovaná medzinárodná situácia v Európe vyvrcholila v roku 1914 prvou svetovou vojnou. Štefánik sa v roku 1914 nachádzal vo Francúzsku a od začiatku javil záujem vstúpiť do frontových bojov vidiac možnosť pre slovenské politické hnutie. Napriek zlému zdravotnému stavu sa ako pilot prieskumného lietadla ocitol na západnom fronte či v Srbsku. Zlý zdravotný stav napokon ukončil akékoľvek Štefánikove bojové záujmy. O to väčšiu snahu však mohol vyvinúť na politickom poli, kde sa snažil o vznik štátu Čechov a Slovákov. Na prelome rokov 1915 a 1916 začína užšie spolupracovať s Benešom a Masarykom. Vízie o československom štáte sú sprostredkované aj najvyšším politickým miestam vo Francúzsku. Štefánik sa preukázal ako pružný organizátor hľadajúci spôsoby ako o svojej myšlienke presvedčiť aj ostatné dohodové mocnosti. Aby vznik Československa mal pevnejšie základy, začal Štefánik pracovať na zakladaní a udržiavaní vojenských jednotiek Čechov a Slovákov bojujúcich pod armádami Dohody. 

Štefánikove aktivity slávili úspech a vznik Československa bol každým dňom reálnejší. Štefánik sa v čase vyhlásenia Československa nachádzal v Japonsku. Ako československý minister vojny musel vykonať ešte niekoľko aktivít, obzvlášť sa zameral na prípravu návratu v Rusku sa nachádzajúcich vojakov Česko-slovenských légii. V máji 1919 sa nachádzal v Taliansku definitívne pripravený na príchod do Československa. Dňa 4. mája sa však lietadlo Caproni 450 so Štefánikom na palube zrútilo k zemi. Milan Rastislav Štefánik zomiera. Mal iba 38 rokov.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk