Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodika súladu spracúvania osobných údajov v prostredí škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Na základe veľkého záujmu a potreby spresniť niektoré spracovateľské operácie s osobnými údajmi v prostredí škôl úrad zverejnil v časti Metodiky úradu samostatnú metodiku zameranú  na prostredie škôl, ktorá ponúka mnoho užitočných informácií, ktoré by mali spracúvanie osobných údajov  školami spresniť a zjednotiť.

Metodika obsahuje všeobecné zásady o ochrane súkromia a údajov detí, rodičov a zákonných zástupcov a ich uplatňovania v oblasti vzdelávania. Ide najmä o najmä povinnosť vedenia záznamov o spracovateľských činnostiach a povinnosť určenia zodpovednej osoby, informačnú povinnosť, oznamovaciu povinnosť voči úradu v prípade porušenia bezpečnosti ochrany osobných údajov, rozšírenie práv dotknutých osôb, posúdenie vplyvu, ktoré má mať charakter výnimočnosti a nemalo by sa vzťahovať na také široké spektrum prevádzkovateľov.

Zdrojdataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/metodika_suladu_spracuvania_osobnych_udajov_v_prostredi_skol.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov