Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení 2024/2025

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky v súlade s § 4e ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 182/2023 Z. z. zverejnilo Metodiku prideľovania finančných prostriedkov na realizáciu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní na školský rok 2024/2025.

Metodika upravuje postup pri prideľovaní príspevku na podporné opatrenie vo výchove a vzdelávaní a na úhradu nákladov na pedagogického asistenta, školský podporný tím, zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom ani odborným zamestnancom a v škole alebo v školskom zariadení zabezpečuje pre dieťa alebo pre žiaka vykonávanie sebaobslužných úkonov  zdravotníckeho pracovníka, vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/prispevok-na-podporne-opatrenie/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov