Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR k návratu žiakov do škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pripravilo pre základné školy metodické usmernenie zamerané na pedagogickú časť k postupnému návratu do škôl, prechodu z dištančnej výučby na prezenčnú výučbu a k adaptácii žiakov v škole. Materiál je zameraný hlavne na druhý stupeň základnej školy, pretože práve žiaci tohto stupňa mali prerušené prezenčné vyučovanie počas dlhého obdobia.

Cieľom metodického usmernenia je napomôcť školám v plynulom a postupnom nábehu na prezenčné vyučovanie. Vzhľadom k tomu, že metodické usmernenie neobsiahne všetky špecifické možnosti a podmienky škôl, ale aj ich žiakov či učiteľov, v materiáli sú spísané všeobecne platné odporúčania. Usmernenie má ambíciu pomôcť jednotlivým školám nastaviť si pravidlá a pripraviť plán na adaptačné obdobie i následné obdobie do konca školského roku 2020/2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26905-sk/metodicke-usmernenie-k-navratu-do-skol-19-4-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov