Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2022 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám, praktickým školám a odborným učilištiam príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity, učebné texty s vydanou platnou doložkou.

Z príspevku budú školy zaobstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov – tieto školy nakupujú edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO). Príspevok sa každej škole určí podľa - počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2021 a - výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka. Konkrétnu výšku príspevku, ktorý bude škole poskytnutý, si škola môže vyhľadať na webovej stránke ministerstva školstva v časti Financovanie školstva – Financovanie regionálneho školstva – Príspevok na edukačné publikácie – Rok 2022.

Škola bude z príspevku uhrádzať faktúry vrátane DPH a nakupovať edukačné publikácie iba zo zoznamu edukačných publikácií (https://edicnyportal.iedu.sk/Documents). Termín na použitie finančných prostriedkov zo ŠR na nákup edukačných publikácií je do 03.12.2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/22911.pdf a tu: https://www.minedu.sk/rok-2022/

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov