Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Metodické usmernenie CPPPaP, CŠPP - štandardy

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

VÚDPaP dňom 18.12.2020 vydáva procesné štandardy výchovného poradenstva a prevencie pre odborné činnosti odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, pre odborné činnosti pedagogických a odborných zamestnancov v školách, pre odborné činnosti v špeciálnych výchovných zariadeniach a pre vybrané odborno-metodické činnosti odborných zamestnancov školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, odborných zamestnancov škôl a školského špeciálneho pedagóga.

Procesnými štandardami získavajú odborníci na Slovensku oporný bod v podobe jednotných „scenárov“ pre absolventov aj ľudí s dlhoročnou praxou. Poskytujú im podporu pri dokladovaní ich odbornosti a kvality práce, podporu pri argumentácii pre získavanie prostriedkov. Zároveň VÚDPaP poskytuje zariadeniam podporu pri implementácii štandardov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/18275.pdf a https://vudpap.sk/standardy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk