Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodný výskum vedomostí a zručností dospelých - PIAAC

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje od 5. septembra 2022 do 31. marca 2023 hlavnú fázu medzinárodného výskumu vedomostí a zručností dospelých (Programme for International Assessment of Adult Competencies), ďalej PIAAC, ktorý sa realizuje vo viac ako 40 krajinách sveta pod záštitou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Výskum zisťuje čitateľské a matematické zručnosti a schopnosť riešiť problémy v technologicky vyspelom prostredí za pomoci informačno-komunikačných technológií. V hlavnej fáze zberu bude oslovených 10 000 náhodne vybraných domácností, ktoré budú tvoriť reprezentatívnu vzorku. Súčasne budú oslovení aj učitelia ZŠ a SŠ, ktorých odpovede budú porovnané s výsledkami výskumu PIAAC Online. Rozhovory, ktoré trvajú približne 2 hodiny, vykonávajú vyškolení opytovatelia pomocou prenosných počítačov. Účasť vo výskume je úplne anonymná, odpovede účastníkov nebude možné priradiť ku konkrétnym osobám a adresám.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/v-domacnostiach-a-skolach-po-celom-slovensku-sa-uskutocnuje-medzinarodny-vyskum-zrucnosti-dospelych/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov