Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodný týždeň otvoreného vzdelávania prebehne v termíne od 6. do 10. 3. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Otvorené vzdelávanie je prístup k vzdelávaniu na báze otvorenosti, dôvery, zdieľania, transparentnosti, flexibility (prispôsobenie učenia potrebám učiacich sa), spolupráce a rovnosti. Snaží sa tiež odstraňovať bariéry, ktoré bránia rôznym skupinám ľudí v prístupe k tradičnému vzdelaniu – či už je to nedostupnosť drahých učebníc alebo sociálne prekážky.

Týždeň otvoreného vzdelávania, ktorý sa bude konať 6. - 10. 3. 2023, je príležitosť hovoriť o otvorenom vzdelávaní na vašej inštitúcii s pedagogickými zamestnancami a študentami – a zároveň propagovať svoje úspechy smerom k širšej odbornej komunite a k verejnosti. Zapojiť sa môžu univerzity, školy, knižnice, výskumné inštitúcie, študentské organizácie, mimovládne združenia – všetci, ktorí (sa) učia a chcú (sa) učiť otvorenejšie.

Cieľom medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania je zvyšovať povedomie a šíriť príklady dobrej praxe v oblasti otvoreného vzdelávania prostredníctvom organizovania webinárov, diskusií a rôznych podujatí pre verejnosť alebo špecializované skupiny aktérov.

Vlastné pripravované aktivity môžete tiež registrovať na stránkach Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/aktualnemedzinarodny-tyzden-otvoreneho-vzdelavania-prebehne-v-termine-od-6.-do-10.-3.-2023.html?page_id=53027


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov