Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodný deň detskej knihy

Kategória: Aktuality

Každý rok sa dňa druhého apríla slávi Medzinárodný deň detskej knihy, ktorým sa zároveň pripomína dátum narodenia Hansa Christiana Andersena, najslávnejšieho dánskeho rozprávkara. 

Medzinárodný deň detskej knihy bol vyhlásený v roku 1967 Medzinárodným výborom pre detskú knihu (International Board on Books for Young People – IBBY). Jej cieľom je združovať organizácie a jednotlivcov z celého sveta v záujme podpory vydávania a rozširovania hodnotných detských kníh. 

Ďalšie informácie: https://uk.sav.sk/medzinarodny-den-detskej-knihy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov