Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medzinárodná konferencia ZMENA KLÍMY 2019 - výzvy a riešenia

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravuje medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutoční 13. – 15. novembra v Bratislave.

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Zámerom konferencie je prizvať do rokovacej sály zástupcov skupín spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora, ktorých spolupráca a vzájomná informovanosť je nevyhnutná pre prijatie, koordináciu a manažment realizácie mitigačných i adaptačných opatrení. Konferencia bude realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, zabezpečená bude posterová sekcia a tematická exkurzia.

Prihlásenie: http://climate-change.sazp.sk/prihlaska-a-registracia/

Zdroj:  http://climate-change.sazp.sk/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov