Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Medializácia prípadov násilia a druhotná viktimizácia

Kategória: Aktuality Autor/i: detstvobeznasilia.sk

Médiá disponujú obrovským potenciálom na to, aby scitlivovali verejnosť voči problematike násilia na deťoch a upozorňovali na nedostatky pri ochrane detí pred násilím. 

Médiá do veľkej miery hrajú dôležitú úlohu v tom, ako spoločnosť vníma obete násilia, ako ich dokáže identifikovať, a ako im pomáha svojim postojom pri hojení emocionálnych rán. Pri neopatrnom zaobchádzaní sa médiá môžu podieľať sa na druhotnej viktimizácii obetí - § 2 písm. f) Zákona č. 274/2017 Z. z.

  • Chráňte identitu detí, ktoré sa stali obeťami násilia.
  • Nesnažte sa o interview s dieťaťom, ktoré sa stalo obeťou násilia.
  • Búrajte mýty a predsudky.
  • Nehľadajte exemplárneho vinníka, ktorý dieťa v konkrétnom prípade neochránil pred násilím.
  • Publikujte dobré príklady pomoci obetiam.
  • Neiniciujte a nepropagujte povrchné gestá súcitu s obeťami.
  • Posilňujte v dospelých vedomie zodpovednosti za ochranu detí pred násilím.
  • Pri príprave mediálnych výstupov spolupracujte s odborníkmi a odborníčkami na problematiku násilia na deťoch.
  • Citlivo vyberajte ilustračný vizuálny materiál.
  • Uveďte kontakty na kľúčové inštitúcie a organizácie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://detstvobeznasilia.gov.sk/pre-media


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov