Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturity 2022 - sprístupnenie testov

Kategória: Aktuality

Výsledky žiakov v riadnom, náhradnom, resp. opravnom termíne externej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2021/2022 v elektronickej forme budú majú riaditelia škôl k dispozícii od 4. mája 2022 prostredníctvom portálu CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica https://maturita.svsbb.sk/ alebo prostredníctvom školského informačného systému.

Riaditeľ školy je povinný informovať žiaka o jeho výsledku najneskôr 10 dní pred uskutočnením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Výsledkové listiny (riadny/náhradný/opravný termín) EČ MS budú do škôl doručené v pracovných dňoch 5. až 10. mája 2022.

Testovanie 9 20222 - Výsledkové listiny (v .pdf formáte) na úrovni školy a žiaka budú distribuované na školu elektronicky v termíne 16. - 17. máj 2022. Viac TU.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2021-2022?componentId=1737


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov