Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ SR pripravil Komentár 1/2019 QUO VADIS - Maturitné výsledky študentov učiteľstva a ich uplatnenie v školstve, ktorým chce prispieť k diskusii o charakteristikách slovenských študentov učiteľstva, ako aj učiteľov.

Kvalita učiteľov je jedným z kľúčových predpokladov úspešnosti vzdelávacieho systému. Prepojenie výsledkov v externej časti maturitnej skúšky s údajmi z ďalších databáz v rezorte školstva umožňuje vyhodnotiť, akí úspešní maturanti študujú študijné programy učiteľstva a napokon sa aj uplatnia v školstve. 

V prípade prislúchajúcich kombinácií EČ MS a štúdia učiteľstva (napr. maturita zo SJL a učiteľstvo SJL) dochádza k prirodzenej selekcii úspešnejších. V študijných programoch učiteľstva SJL, matematiky AJ a NJ teda študujú úspešnejší maturanti z daných predmetov. Následne sa v školstve zamestnali úspešnejší maturanti SJL, matematiky AJ B1 a NJ B1 spomedzi študentov v prislúchajúcich učiteľských programoch. Avšak najúspešnejší maturanti z náročnejších jazykových úrovní B2 študujúci učiteľstvo sa zamestnali v školstve v menšej miere.

Zdroj a celý komentár: https://www.minedu.sk/data/att/14502.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov