Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturita 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

  • 14. 3. (utorok) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 15. 3. (streda) anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 16. 3. (štvrtok) matematika,
  • 17. 3. (piatok) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. 4. až 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. 9. až 8. 9. 2023.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Viac informácií nájdete v dokumente Základné informácie.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov