Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

MATURITA 2020 - nahlasovanie zmien v databáze prihlásených žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Zmenu/aktualizáciu údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS 2020 bude možné vykonať prostredníctvom IS EČ a PFIČ MS. Modul aktualizácie údajov je prístupný od 18. 11. 2019.

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 17. – 20. marca 2020.  Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. 3. –  3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2020. Zber údajov o školách a maturantoch prostredníctvom Informačného systému pre EČ a PFIČ MS (IS EČ a PFIČ MS) bol ukončený. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov