Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturantov čakajú písomné maturity

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Viac ako 41 000 maturantov absolvuje písomné maturity. V dňoch od 14. do 17. marca 2023 budú overovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2 400 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (slohovej práce) z vyučovacích jazykov budú žrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v RTVS – v Rádiu Slovensko v utorok a piatok o 12.20 hod. Po vyhlásení budú témy ihneď zverejnené na webových stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: www.minedu.sk, Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk (CVTI SR – ŠVS): www.svs.edu.sk a https://maturita.svsbb.sk a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM): https://maturita-nivam.nucem.sk/. Zadania slohových prác z cudzích jazykov budú po vyžrebovaní v stredu zverejnené len prostredníctvom uvedených internetových stránok. Náhradný termín písomných maturít, ktorý je určený pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je naplánovaný na 3. – 5. a 12. apríl 2023. Výsledky žiakov z externej časti maturitnej skúšky z marcového a aprílového termínu budú pre všetky školy sprístupnené 5. mája 2023 elektronickou formou. Výsledky žiakov v papierovej forme budú školám doručené v dňoch 9. – 10. mája 2023. Ďalší náhradný termín a opravný termín písomných maturít sa uskutoční od 5. do 8. septembra 2023.

Všetky informácie o príprave a priebehu MATURITY 2023 sú dostupné na stránke Národného inštitútu vzdelávania a mládeže: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

Zdroj: https://nivam.sk/maturantov-cakaju-na-buduci-tyzden-pisomne-maturity/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov