Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Materská škola - organizácia a manažment (2. aktualizované vydanie)

Kategória: Aktuality

Vydavateĺstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o. ponúka 2. aktualizované vydanie praktickej príručky -  Materská škola - oragnizácia a manažment autorky Ingrid Konečnej Veverkovej. Publikácia je aktualizovaná podľa súčasne platnej legislatívy. 

Zriaďovatelia, manažment a zamestnanci materských škôl v nej nájdu všetky potrebné informácie pre vykonávanie bežnej i mimoriadnej činnosti. 

Materská škola - organizácia a manažment

Je praktickou príručkou na riešenie formálnych náležitostí (zriaďovacej listina a p.), postupov pri hospodárení a financovaní materskej školy, ako aj na to nadväzujúcej problematiky organizácie výchovy a vzdelávania a celkového zabezpečenia prevádzky materskej školy. Autorka sa venuje aj prijímaniu detí do materskej školy, ochrane osobných údajov, vedeniu pedagogickej a ďalšej dokumentácie či správe registratúry.

Publikácia pomôže čitateľovi zorientovať sa v špecifických, odborných  postupoch,  súvisiacich  so zriadením, riadením, financovaním a s prevádzkou materských škôl.  Prináša len skutočne potrebné a praktické informácie tak, aby zamestnanci materských škôl získali potrebné vedomosti a znalosti z oblastí, ktoré sú predmetom ich profesionálneho záujmu. Autorka necituje všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré zainteresovaní buď poznajú alebo ich môžu získať zo známych zdrojov, ale prezentuje ich praktické uplatnenie pre jednotlivé oblasti prevádzky materskej školy.

Cennou súčasťou publikácie je preto aj 33 otázok s odpoveďami, 11 vzorov podaní a početné odporúčania pre prax.

Viac v publikácii Materská škola - organizácia a manažment 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk