Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie s účinnosťou od 1. 9. 2018

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2018) s účinnosťou od 1. 09. 2018.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov