Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Literárna súťaž na tému - Keby som bol sudcom ústavného súdu...

Kategória: Aktuality

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 27. 9. 2019 (piatok), Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlasuje literárnu súťaž na tému „Keby som bol sudcom ústavného súdu...“ a výtvarnú súťaž na tému „Na váhach spravodlivosti“.   

Obe súťaže sú určené žiakom základných škôl, ako aj študentom gymnázií a stredných škôl.

Literárna súťaž

Rozsah: 2 normostrany, resp. 7 000 znakov vrátane medzier. Text musí byť označený menom a priezviskom autora/autorky a adresou školy. Súťažné práce treba zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu Slovenskej republiky (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do 15. septembra 2019 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042 65 Košice, resp. poslať na mailovú adresu: hovorca@ustavnysud.sk. Obálku/predmet správy treba označiť heslom: Literárna súťaž. Práce budú vyhodnotené a prezentované v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2019 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tri najlepšie slohové práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a publikované na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk).

Výtvarná súťaž

Formát: výkres A3. Technika: kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika. Na zadnú stranu výkresu treba uviesť meno a priezvisko autora, vek autora a adresu školy. Súťažné práce treba zaslať poštou alebo doniesť osobne do podateľne Ústavného súdu (Mäsiarska 59, Košice) najneskôr do 15. septembra 2019 na adresu: Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Mäsiarska 59, 042  65 Košice. Obálku treba označiť heslom: Výtvarná súťaž. Práce budú vyhodnotené a vystavené v rámci ,,Dňa otvorených dverí“ 27. septembra 2019 v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tri najlepšie práce v 2 kategóriách: základné školy, gymnáziá a stredné školy budú odmenené vecnými darmi a zverejnené na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky (www.ustavnysud.sk).

S ďalšími otázkami sa  neváhajte obrátiť telefonicky na tel. č. 055/7207295, resp. 0918 827 344 alebo písomne na mailovú adresu info@ustavnysud.sk alebo hovorca@ustavnysud.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ustavnysud.sk/dod2019/sutaz?fbclid=IwAR2zaWKShbZnZXjltZrYgg57Ta2tUbCYVeH0G3RUNFWi70bDd9yj4VUbS7c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk