Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Letné prázdniny nie sú dôvodom na vznik nároku na ošetrovné

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa pripomína, že počas letných prázdnin rodičom nárok na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne nevzniká.

Ak dieťa navštevuje základnú školu, rodič má počas školských prázdnin dieťaťa nárok na ošetrovné len vtedy, ak dieťa ochorie, keďže základná škola je v období od 1. júla do 31. augusta uzavretá na základe školského zákona, a nie na základe rozhodnutia.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa do desiatich rokov veku a ak predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie. Ak je materská škola na základe rozhodnutia jej riaditeľa uzatvorená napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím príslušného orgánu je splnená. Rodičovi dieťaťa navštevujúceho túto materskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných podmienok), má nárok na ošetrovné najviac za desať dní osobnej a celodennej starostlivosti o toto dieťa.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2LGS2eP.

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov