Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Letná škola 2021 – Stredné odborné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Termín na predloženie žiadostí na prihlásenie sa do Letnej školy 2021 pre stredné odborné školy bol predĺžený do 18. júna 2021. Rozšíril sa aj okruh žiadateľov o školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá.

Zámer Letnej školy pre:

  • stredné školy (vrátane stredných odborných škôl, ktoré sú súčasťou špeciálneho výchovného zariadenia) je ponuka náhrady praktického vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov;
  • školy umeleckého priemyslu – je ponuka náhrady umeleckej praxe za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom odbore;
  • konzervatóriá - je ponuka náhrady umeleckej praxe internej za účelom získania komplexného umeleckého a umelecko-pedagogického vzdelania pre žiaka nekončiaceho štúdium v príslušnom študijnom odbore.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-stredne-odborne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov