Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Legislatívne zmeny v kontexte odborného vzdelávania a prípravy

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV ponúka prehľady legislatívnych zmien z hľadiska odborného vzdelávania a prípravy platné od 1. januára 2022.  Do platnosti vstupuje novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. Mení sa a dopĺňa aj zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 245/2008 o výchove v vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Zdroj: https://siov.sk/legislativne-zmeny-z-hladiska-ovp/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov