Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Koronavírus postavil školy pred tvrdú skúšku. Súťaž InoŠkola odmení tie najinovatívnejšie

Kategória: Aktuality Autor/i: vlcata.sk

Tlačová správa, 9. 12. 2020 Školstvo momentálne čelí dvom veľkým výzvam: informačnej revolúcii a pandémii koronavírusu. Táto náročná situácia je však aj veľkou príležitosťou k rozvoju. K tomu môže pomôcť súťaž InoŠkola.

Ako sa zapojiť? Do 22. 12 2020 musí pedagóg a niekoľko žiakov vyplniť dotazník. Ako odmenu automaticky získajú originálnu vzdelávaciu hru 112, ktorá rozvíja kritické myslenie. Odborná porota následne vyberie z každého regiónu najinovatívnejšiu školu. Tá sa stane lokálnym hubom a pomôže tak v ďalšom rozvoji aj školám vo svojom okolí.

Víťazi - teda InoŠkoly - by mali vo výuke využívať moderné technológie a hľadať atraktívne spôsoby, ako ich aplikovať do vzdelávania. Mali by pomáhať žiakom rozvíjať ich kritické a kreatívne myslenie, leadership, schopnosti riešiť problémy, prácu s informačnými technológiami a mnoho ďalších schopností. V súťaží môžu získať zaujímavé odmeny.

  • Stanú sa prestížnym regionálnym hubom a získajú asistenta, ktorý im pomôže zorganizovať konferenciu.
  • Získajú prístup k inovatívnym vzdelávacím programom z Izraela - Accelium. Accelium využíva strategické hry na zaujatie študentov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Na prácu s týmto systémom budú pedagógovia zaškolení.
  • Prídu k nim prednášať odborníci na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo vzdelávaní.

“Našou víziou je moderné školstvo, ktoré deti baví a zároveň ich pripravuje na priemysel 4.0. Ak chceme, aby bolo Slovensko v tomto novom svete konkurencieschopné, musíme podporovať kreatívne iniciatívy využívajúce moderné technológie vo vzdelávaní. A aj keď na Slovensku máme množstvo inovatívnych škôl, chceli by sme, aby deti na budúcnosť pripravovali všetky,” povedal Silvester Buček, jeden z organizátorov projektu.

„Inovatívna škola je pre mňa škola, ktorá sa zaujíma o to, ako čo najlepšie dosiahnuť posun učiteľov a detí vo všetkých oblastiach, o to, ako im v tom môžu pomôcť dostupné prostriedky, či už technologické, psychologické alebo pedagogické. Škola, ktorá sa skutočne snaží získané informácie aplikovať do svojej praxe s tým, že naozaj zohľadňuje spätnú väzbu od detí, rodičov a učiteľov,” povedala členka odbornej poroty Barbora Kamrlová.

Do súťaže sa môže prihlásiť ktorákoľvek stredná alebo základná škola, ktorá má aj druhý stupeň vzdelávania. Musí sa nachádzať v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom alebo Košickom kraji.

Profily odbornej poroty a ďalšie informácie nájdete na www.inoskola.vlcata.sk

Projekt Inoškola zastrešuje občianske združenie Vĺčatá.sk a vzniká vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov