Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kontrola zamestnanca na PN

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, ktorí chcú poslať podnety na prešetrenie dodržiavania liečebného režimu svojich zamestnancov, aby ich zaslali priamo do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, a nie do ústredia SP. Skrátia tým čas na vybavenie svojej žiadosti. 

Porušenie liečebného režimu sa zistí spravidla prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. Tá sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelia--ak-chcete-skontrolovat-zamestnanca-na-pn--oslovte-pobocku/48411s67492c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk