Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Pracovná skupina vymenovaná riaditeľom ŠPÚ prof. PhDr. Ľudovítom Hajdukom, PhD. pripravila dokument Koncepcia skvalitnenia matematického vzdelávania na základných a stredných školách v SR.

Verejnosť sa môže vyjadriť ku koncepcii do 15. novembra 2019Pripomienky možno zasielať v priloženej tabuľke na adresu: spu@statpedu.sk. Prijaté na spracovanie budú len autorizované (nie anonymné) adresné pripomienky.

Zdroj: http://www.statpedu.sk/sk/pre-verejnost/verejne-pripomienkovanie/koncepcia-skvalitnenia-matematickeho-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov