Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania na rok 2021 zástupcovia poverení vládou a reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov v súlade s § 3 písm. f) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislé kresťanské odbory uzatvárajú podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekotrých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/kolektivne-zmluvy-vyssieho-stupna-na-rok-2021.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov