Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kľúč správnych odpovedí k testu zo slovenského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality

 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil kľúč správnych odpovedí k testu externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na svojom webovom sídle.

Finálnu verziu kľúča správnych odpovedí NÚCEM úzko konzultoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny (SAUS), ktorá je profesijným združením učiteľov slovenčiny. Úlohy, ktoré boli učiteľmi najčastejšie označované ako sporné, posúdila validačná komisia, ktorá je expertným poradným orgánom NÚCEM pri hodnotení maturitných testov. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2018-2019?componentId=505.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov