Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Kedy a v akom prípade treba odhlásiť dohodára na prelome rokov

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Ak má zamestnávateľ s pracovníkom uzatvorenú dohodu do 31. 12. 2018, je jeho povinnosťou odhlásiť tohto zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do ôsmich dní od zániku týchto poistení.

Sociálna poisťovňa zamestnávateľom, ktorí sa obávajú, že z dôvodu čerpania dovoleniek počas vianočných a novoročných sviatkov tento termín nestihnú pripomína, že odhlásiť zamestnanca môžu aj skôr. Vyplnený Registračný list fyzickej osoby – odhláška môžu zaslať už teraz a ako dátum zániku poistenia uvedú 31.12.2018. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že len samotný koniec kalendárneho roka nie je dôvodom na odhlásenie dohodára. Ak dohoda trvá ďalej, teda právny vzťah pokračuje aj v roku 2019, odhlási ho až po skončení dohody, prípadne krátko pred jej skončením.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-kedy-a-v-akom-pripade-treba-odhlasit-dohodara-na-prelome-rokov/48411s66979c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov