Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Katalóg podporných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zákon č. 182/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. septembra 2023 umožňuje podporné opatrenia pre deti a žiakov.  

Zámerom postupného zavádzania podporných opatrení je plnohodnotné zapájanie detí alebo žiakov do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností.  

Katalóg podporných opatrení a schéma

Zdroj a ďalšie informácie: https://podporneopatrenia.minedu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov