Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Jazykový kurz pre deti cudzincov - financie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci  s orgánmi územnej samosprávy.

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania. Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách jazykové kurzy pre deti cudzincov, budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa  požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov vždy po skončení mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal. Škola predkladá žiadosť zriaďovateľovi, ktorý zosumarizuje žiadosti za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a požiadavku zašle na regionálny úrad školskej správy. Regionálny úrad školskej správy predloží každý mesiac do 8. dňa žiadosti zriaďovateľov o dohodovacie konanie MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o dohodovacie konanie – Jazykový kurz pre deti cudzincov 

Zdroj: https://www.minedu.sk/jazykovy-kurz-pre-deti-cudzincov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov