Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ján Horecký predstavil svoje priority v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: joj24.sk

Ján Horecký pôsobil ako učiteľ, ale aj ako riaditeľ na základných školách, vie ako fungujú štátne, cirkevné aj súkromné školy. Ponuku stať sa ministrom školstva prijal na pozícii manažéra súkromných škôl Felix. Nového ministra školstva privítala v štúdiu JOJ 24 redaktorka a moderátorka Barbora Jánošová. Ponúkame niekoľko myšlienok z tohto rozhovoru.

Ján Horecký je presvedčený, že nemôžeme do jednej uniformy obliecť všetky školy. Podľa neho je úplne v poriadku, že školy sa rôznia, pretože sa rôznia záujmy a predstavy rodičov a tiež potreby detí. Ako minister nemieni vnucovať svoje hodnoty všetkým, ctí si Ústavu a zdravý rozum. Nerozdeľuje ľudí na veriacich a neveriacich a rozhodne nie v práci, tam je dôležitý charakter a odbornosť.

V rovine kurikulárnej reformy pre neho platí, že ak chceme dať žiakom autentickú skúsenosť s poriadnou dávkou poznávania, mala by mať prvky konštruktivistickej pedagogiky od diskusie medzi žiakmi, spracovania zdrojov, hľadania súvislostí cez pokus a omyl, práce s chybou, prezentácie výsledkov, verifikácie výsledkov. Odpoveďou na chybu nemôže byť trest. Kurikulárna reforma je nevyhnutnou záležitosťou.

Považuje sa za muža zhody, kontinuity v dobrých veciach. Zemetrasenie na ministerstve sa nebude konať, vie pracovať s ľuďmi, ktorí sú zainteresovaní a sú ochotní slúžiť nie politickým cieľom, ale meritorine tomu, čomu má slúžiť ministertsvo, teda školám. Toto je jeho ponuka, ale súčasne konštatuje, že ľudia sú v svojich rozhodnutiach slobodní. 

Nosné témy by rozdelil na dve skupiny. Prvou skupinou sú veci, ktoré sú horúce, napr. náklady na energie a druhá skupina predstavuje témy, ktoré sú systematické. Opiera sa o to, že školy majú právnu subjektivitu a potrebujeme si zadefinovať, akú majú identitu, čím sú a aké úlohy majú plniť, kde sú hraničné čiary od štatutára, ktorý zodpovedá za veci, ktoré nemôže ovplyvniť. Ako dôležitú vníma aj potrebu dostať kvalifikovaných učiteľov do škôl a manažérsky prispôsobiť školu potrebám praxe. 

V otázke vykurovania škôl nemôže byť podľa Jána Horeckého univerzálnym riešením pre školy zníženie kúrenia o 1°C. Je veľa škôl, ktoré nemajú zateplenie, termostatizáciu. Nedokážu programovo kontrolovať teplotu a ak by to aj bolo možné kontrolovať, platí fakt, že v jednej škole môžu byť deti pohyblivé a je nutné intenzívne a krátkodobo vetrať, v inej sú podmienky iné. Minister školstva ale vie garantovať, že neprídeme k dištančnému vzdelávaniu ani na základných, ani na stredných, ani na vysokých školách. Podľa jeho slov: "Neviem, nechcem si to predstaviť a nepripúšťam si to."

S odborníkmi chce ošetriť aj kvalitatívne odmeňovania učiteĺov, aby učitelia boli odmeňovaní aj podľa miery svojho nasadenia, výkonu. Je presvedčený, že ak to ide v iných profesiách, musí to ísť aj v školstve. Na prvom mieste sú pre neho žiaci a tesne za nimi sú zamestnanci, bez ktorých škola kvalitná nebude. 

V športe sa necíti byť úplný majster a bude sa spoliehať aj na štátneho tajomníka a na ľudí, ktorí sa tejto oblasti venujú, pretože ju považuje za dôležitú. Uvedomuje si, že potrebujeme riešiť infraštruktúru na to, aby sme rozpohybovali mládež priamo v školách a školských zariadeniach, príp. aby sa to dialo aj v iných dostupných zariaenicah.

Zdroj a celý rozhovor: https://joj24.noviny.sk/24-video/710352-joj-24-v-relacii-analyzy-24-prinasa-prvy-velky-rozhovor-s-novym-ministrom-skolstva


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov