Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

IT Fitness Test

Kategória: Aktuality Autor/i: digitalnakoalicia.sk

Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR (Digitálna koalícia) spustila dvanásty ročník IT Fitness Testu. Historicky po prvý raz si tak budú môcť úroveň svojich digitálnych zručností otestovať všetci žiaci a učitelia základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, a aj na Ukrajine.

K dispozícii sú dve verzie testu. Pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl je dostupná verzia s dvadsiatimi testovacími otázkami. Pre študentov stredných a vysokých škôl, učiteľov a ďalších respondentov je pripravený súbor dvadsiatich piatich otázok. Tie preveria ich zručnosti v kategóriách ako sú Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Komplexné úlohy, Kancelárske nástroje, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete. 

Výsledky testovania v rámci jednotlivých krajín môžu pomôcť jednotlivým vládam prijímať systémové opatrenia, ktoré povedú k skvalitneniu vzdelávacieho systému.

Každý, kto si test vyplní do konca októbra, automaticky získa elektronický certifikát, ktorý potvrdzuje aktuálnu úroveň jeho digitálnych zručností na základe dosiahnutého skóre. Najlepší žiaci a školy budú súťažiť o atraktívne ceny.

Špeciálne testovacie rozhranie bude prístupné aj pre štátne a verejné organizácie, súkromné firmy alebo vzdelávacie inštitúcie. Test môžu využiť na interné vzdelávanie zamestnancov. Výsledky za jednotlivé organizácie sú anonymné. Každá zapojená organizácie získa prístup k cenným dátam, vďaka ktorým bude môcť efektívne vyhodnotiť úroveň digitálnych zručností svojich zamestnancov. 

Zdroj a ďalšie informácie: Dvanásty ročník IT Fitness Testu: začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe | Digitálna koalícia (digitalnakoalicia.sk)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov