Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Kategória: Aktuality

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.

Ide o inovatívne metodiky z informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na IKT pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.

Od 18. 3. 2020 budú prostredníctvom www.itakademia.sk:

  • zverejňované inovatívne metodiky spolu s pracovnými listami a digitálnymi nástrojmi, ktoré sú využiteľne pre domáce zadania žiakov,
  • realizované webináre (online workshopy) pre učiteľov jednotlivých predmetov zamerané na konzultácie k využívaniu inovatívnych metodík, na odporúčania pre online vzdelávanie, na výmenu skúseností pri využívaní vhodných technológií,
  • bude sprístupnený archív popularizačných aktivít pre žiakov – prednášok z IT čajovní, Nobelovských prednášok, a pod.

 Zdroj a ďalšie informácie: https://www.cvtisr.sk/aktuality/aktualne-it-akademia-spristupnuje-obsah-pre-vsetky-skoly-na-slovensku.html?page_id=33650


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov