Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Inovované Štátne vzdelávacie programy v platnosti s účinnosťou od 1. septembra (SOŠ)

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 24. januára 2024 pod číslom 2024/6928:1-C2910 s účinnosťou od 1. septembra 2024 začínajúc prvým ročníkom. 

Ide o tieto Štátne vzdelávacie programy:

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/informacie-o-ucinnosti-inovovanych-statnych-vzdelavacich-programov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov