Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností

Kategória: Aktuality Autor/i: https://cdv.uniba.sk/

Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Zároveň úspešným absolvovaním môže získať aj 3% príplatok z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.  

Názov programu

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

Rozsah vzdelávania

  • Rozsah spolu: 50 hodín, rozsah prezenčne: 42 hodín, rozsah dištančne: 8 hodín

Kategórie, podkategórie pedagogických zamestnancov a kariérový stupeň

  • Kategórie pedagogických zamestnancov: učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja.
  • Podkategórie: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy.
  • Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Kontakt.

  • Mgr. Elena Skalská
  • manažérka vzdelávania pre pedagógov
  • tel.: +421 2 9010 2080
  • mobil: +421 903 439 044
  • e-mail: elena.skalska@cdv.uniba.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/mediacia-vyuzitie-komunikacie-s-prvkami-mediacnych-zrucnosti-v-skolskej-praxi-riesenia-konfliktov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov