Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informačná a digitálna gramotnosť slovenských učiteľov ZŠ a SŠ

Kategória: Aktuality

Tento dotazník je súčasťou výskumu na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiFUK BA. Účelom dotazníka je zozbierať dáta o tom, nakoľko slovenskí učitelia využívali technológie vo vyučovacom procese pred pandémiou a ako sa dokázali následne adaptovať na zmeny, ktoré nastali v súvislosti so zatvorením škôl.

Dotazník bude rozdelený na 2 časti a toto je prvá z nich. Prosíme Vás teda, aby ste uviedli svoj e-mail, aby sme Vás mohli kontaktovať v 2. kole dotazníkového výskumu. Tento údaj nebude nikde zverejnený, ale bude diskrétne spracovaný a použitý výlučne pre výskumné účely. Cieľom dotazníka nie je merať schopnosti konkrétnych jednotlivcov, ale zmapovať celkovú situáciu na Slovensku, preto Vás prosíme o pravdivé odpovede. Ak máte otázky k výskumu alebo záujem o jeho výsledky, môžete nás kontaktovať na annamaria.brijakova@uniba.sk. Vyplnenie tohto dotazníka Vám zaberie asi 10 minút. Ďakujeme za Váš čas.

Dotazník:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-OQAJlS48exyuPttG99BdPXwztfNEMTL1a5dStN7Q0G3clg/viewform?fbclid=IwAR3AkzbjqSYxLv4u2WJ_3T4vcPJqKTpZwDPgwdjDH45N8d0b-pKO2-rnmu8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov