Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Informácia pre výchovných a karierových poradcov

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil články a webináre o inováciách a aktuálnych témach. 

Tieto obsahy sú pevne zasadené do kontextu vo vzdelávaní Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách, ktoré VÚDPaP ponúka všetkým samostatným odborným a pedagogickým zamestnancom na školách aj v roku 2021.

Ak ste ešte neposlali prihlášku na vzdelávanie v kariérovej výchove na školách, môžete tak urobiť na: https://forms.gle/AK6DAxATsZRpTV759.

 

Zdroj: https://www.svs.edu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov