Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hospodárska a sociálna rada SR rokovala o rozpočte

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

V októbri rokovala Hospodárska a sociálna rada SR o návrhu rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2019 až 2021. V kapitole MŠVVaŠ SR sú navrhované pre rok 2019 zvýšenia osobných výdavkov v regionálnom školstve pre pedagogických a odborných zamestnancov o 11,8 %, pre nepedagogických zamestnancov o 18,1 %, pre verejné vysoké školy je nárast o 11,5 %.

V návrhu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na zvýhodnené odmeňovanie pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2019 v sume 10 miliónov eur, ktoré pôjde do taríf. Hospodárska a sociálna rada SR návrh rozpočtu prijala s pripomienkami.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2D0M5We


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov