Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hodnotenie vedúcich zamestnancov v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súlade s § 70 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. v školách a školských zariadeniach okrem hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov priamymi nadriadenými sa realizuje aj hodnotenie vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov pedagogickými a odbornými zamestnancami školy alebo školského zariadenia. Hodnotenie je anonymné, realizuje sa formou dotazníka a uskutoční sa najneskôr do konca školského roka t. j. do 31. augusta.

Výsledky anonymného hodnotenia spracuje zriaďovateľ a prerokuje ich s riaditeľom.

MŠVVaŠ SR predkladá na využitie aktualizovaný návrh dotazníka na hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, vypracovaný v spolupráci Slovenskej komory učiteľov a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže v Bratislave.

Zdroj: https://www.minedu.sk/hodnotenie-veducich-pedagogickych-zamestnancov-a-veducich-odbornych-zamestnancov/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov