Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

Podľa § 9i ods. 3 zákona počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Spracovanie a administrácia vzdelávacích poukazov prebieha prostredníctvom webovej aplikácie na stránke www.vykazy.sk.

Termíny 2022

  • ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych škôl) - Vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP) - do 9.9.2022
  • ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia - Prijmú od žiakov vzdelávacie poukazy - do 23.9.2022
  • ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia - Odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol (PVP) o odoslaných informáciách - do 30.9.2022
  • Zriaďovatelia - Zhromaždia protokoly (PVP) od svojich škôl a školských zariadení Odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia na RÚŠS protokol (PZ) o odoslaných informáciách - do 7.10.2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/ a https://www.poukazy.sk/index1.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov