Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hodnota vzdelávacieho poukazu je stanovená v sume 32 Eur (2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Spracovanie a administrácia vzdelávacích poukazov prebieha prostredníctvom webovej aplikácie na stránke www.vykazy.skVzdelávacie poukazy na rok 2024

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-poukazy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov