Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Hluk a zlá priestorová akustika sú v slovenských školách bežné. Potvrdzujú to štúdie OECD aj prieskum Ecophonu

Kategória: Aktuality Autor/i: Phoenix Communication a.s.

Tlačová správa, 16. 5. 2022

Hluk v slovenských školách je bežným javom a negatívne ovplyvňuje učenie sa, aj celkové zdravie mladých ľudí. Vyplýva to z údajov OECD, ktoré potvrdzuje aj najnovší prieskum spoločnosti Ecophon. Štvrtina študentov stredných škôl sa vyjadrila, že je vystavená hluku počas väčšiny alebo na každej vyučovacej hodine. WHO pritom upozorňuje, že kvalitné akustické prostredie je pre učenie sa kľúčové. Nie všetky krajiny však majú v platnosti štandardy a normy pre túto oblasť. Chýbajú aj na Slovensku.

Prieskum Ecophonu s názvom A Sound Recovery for Schools nadväzuje na poslednú PISA štúdiu OECD. Jeho cieľom bolo zistiť, ako vnímajú študenti hluk a zlú fyzickú infraštruktúru v školách. Čísla hovoria za všetko:

  • 25.1 % slovenských študentov sa vyjadrilo, že zažíva hluk na každej alebo väčšine hodín
  • 35.6 % z nich uviedlo, že triede trvá dlho, kým sa utíši, a to na každej alebo väčšine hodín
  • 31.7 % študentov v našej krajine navštevuje školu, kde vyučovanie brzdí zlá kvalita fyzickej infraštruktúry, vrátane zlej priestorovej akustiky.

“Výsledky sú znepokojujúce a korešpondujú s našimi doterajšími meraniami hluku na slovenských školách. Deti a mladí ľudia sú pritom citlivejší na hluk ako dospelí. Platí, že čím nižší vek, tým je senzitívnosť vyššia. Zároveň nemajú takmer žiadnu kontrolu nad prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Preto je zodpovednosťou nás dospelých, aby sme im v školách vytvorili zdravé prostredie, ktoré podporuje učenie sa,” hovorí Peter Petraško, odborník na akustické riešenia spoločnosti Ecophon.  

Hluk má významný vplyv aj na celkové zdravie, schopnosť učiť sa, a tiež na chuť do jedla.

  • Učenie sa: Hluk bráni študentom v tom, aby zreteľne počuli hlas učiteľa. Potvrdzuje to viac ako polovica žiakov stredných škôl, ktorí sa zapojili do prieskumu vo Francúzsku, Švédsku a Holandsku.
  • Zdravie: Hluk spôsobuje najmenej raz za týždeň bolesť hlavy tretine až polovici opýtaných študentov. 
  • Chuť do jedla: Hluk núti aspoň raz do týždňa približne tretinu žiakov skrátiť si obednú prestávku. Približne rovnaký počet opýtaných obed v hlučnej školskej jedálni radšej úplne vynecháva.

Slovensko sa snaží dobehnúť učivo, ktoré žiaci a študenti zameškali pre pandémiu. Rovnaké úsilie bude podľa odborníkov potrebné venovať aj riešeniu nahromadených problémov škôl za posledné desaťročia. Zlepšenie priestorovej akustiky je dobrým štartovacím bodom. „Inštalácia akustického stropu dokáže znížiť intenzitu hluku v triede až o polovicu a zlepšiť tak zrozumiteľnosť reči o tretinu. Výsledkom  môže byť až o 13 % vyšší počet študentov, ktorí úspešne prechádzajú testovaním,” dodáva P. Petraško.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov