Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Historická škola prof. Jozefa Mistríka v Španej doline

Kategória: Aktuality

Historická škola prof. Jozefa Mistríka sa nachádza v historickej budove postavenej v roku 1650 priamo na námestí v Španej Doline. Špania Dolina má zaujímavú históriu vďaka v minulosti objavenému obrovskému ložisku medeno-striebornej rudy. 

V minulosti sa v budove nachádzala manufaktúra na výrobu zelenej farby. Baníci ju získavali prirodzeným usadzovaním zelenej cementovej vody vytekajúcej zo starej štôlne na pieskoch. Barokoví maliari (napr. Sandro Botticelli) používali v maľbách zelenú farbu pochádzajúcu práve z medených baní v Španej doline. Historická škola je využívaná ako živé múzeum pre deti a žiakov, ale aj pre dospelých. Môžno v nej objaviť napríklad pradávne príbehy starých baníkov a písmo, bridlicové tabuľky, husie brká, kovové pierka v drevenej rúčke, aj poklady z podzemia. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov