Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Harmonogram konania náhradného termínu T9 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Náhradný termín konania Testovania 9 2022 je 21. apríla v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika a 22. apríla v predmete slovenský jazyka  slovenská literatúra.

Miesto konania

Bratislavský kraj - slovenský jazyk a matematika

 • Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava
 • ZŠ s MŠ Hubeného 25, 831 53 Bratislava
 • Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava

Trnavský kraj - slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra, matematika

 • Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola, Komenského ulica 1219/1, Dunajská Streda

Trnavský kraj - slovenský jazyk a literatúra, matematika

 • Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, 905 01 Senica
 • Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 917 01 Trnava

Trenčiansky kraj - slovenský jazyk a literatúra, matematika

 • Základná škola s MŠ, P. Dobšinského 746/5, Prievidza
 • Základná škola, Bezručova 66, 911 00 Trenčín

Žilinský kraj - slovenský jazyk a literatúra, matematika

 • ZŠ, Nade Hejnej 4131/4, Martin
 • ZŠ, Komenského 495/33, Námestovo
 • ZŠ, Zarevúca 18, Ružomberok SJL,
 • Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

Banskobystrický kraj - slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyka  slovenská literatúra, matematika

 • Základná škola M. Tompu, Šrobárová 11/12, 979 01 Rimavská Sobota

Banskobystrický kraj - slovenský jazyk a literatúra, matematika

 • ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec
 • Základná škola, Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
 • ZŠ, M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom
 • ZŠ Hviezdoslavova1, Revúca

Prešovský kraj - slovenský jazyk a literatúra, matematika

 • Základná škola, Sídlisko II 1336, 09301, Vranov nad Topľou
 • Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

Košický kraj - slovenský jazyka a literatúra, matematika

 • Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, 040 01 Košice
 • ZŠ, Okružná 17, Michalovce
 • ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium, Akademika Hronca 1, Rožňava

Košický kraj - slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika

 • Gymnázium, Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec

Harmonogram konania náhradného termínu T9 2022

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov