Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Gymnáziá môžu žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú  výzvu  s cieľom zvýšiť  kvalitu vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Gymnáziá  majú stále možnosť čerpať finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Po prvom hodnotiacom kole, ktorého uzávierka bola 31. januára 2019, bolo doručených  ministerstvu presne 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej požadovanej výške 5 063 094 eur. Z Bratislavského kraja ako viac rozvinutého regiónu žiadali o nenávratný finančný príspevok tri gymnáziá vo výške takmer pol milióna eur. Z menej rozvinutých regiónov Slovenskej republiky požiadalo o finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu 27 gymnázií, v celkovej výške žiadaného príspevku 4 619 691 eur. Aktuálne prebieha proces konania o týchto žiadostiach. Dopyt v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok nepresiahol alokáciu stanovenú vo výzve.

Možnosť predkladať projekty v rámci tejto výzvy v rámci oboch kategórií regiónov je stále aktuálna. Uzávierka druhého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 28. februára 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2N2nqTw

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk