Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Funkčné vzdelávanie - rozširujúce moduly

Kategória: Aktuality Autor/i: https://cdv.uniba.sk/

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave otvára v novom školskom roku z funkčného vzdelávania Základný program a zatiaľ dva moduly z rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika a Projektový manažment.

CĎV UK realizuje vzdelávanie v oblasti profesijného rozvoja prostredníctvom vzdelávacích programov profesijného rozvoja na základe vydania oprávnenia na organizovanie vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích vyhlášok.

Ďalšie informácie: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov