Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Flexi zásady na zostavovanie jedálnych lístkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Hlavnými zásadami zmien, ktoré v oblasti školského stravovania pripravilo MŠVVaŠ SR, je znižovanie podielu živočíšnych zdrojov bielkovín a tukov i zvyšovanie podielu čerstvej zeleniny a ovocia od regionálnych dodávateľov.

Proces realizácie metodiky  bude v prvej etape realizovaný vo vybraných zariadeniach školského stravovania a v druhej etape od 1. 9. 2020 bude na dobrovoľnej báze pre všetky zariadenia školského stravovania v Slovenskej republike. Flexi zásady sú určené predovšetkým pre vekové kategórie stravníkov v rámci jednozmennej prevádzky zariadenia školského stravovania s podávaním desiaty + obeda + olovrantu v rámci samoobslužného režimu pre žiakov základnej školy a strednej školy. V prípade požiadavky rodičov je na rozhodnutí zriaďovateľa, či Flexi jedálny lístok zavedie aj pre deti materských škôl. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-vypracoval-moderne-zasady-flexi-stravovania-v-skolskych-jedalnach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk