Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Financovanie súkromných a cirkevných zariadení poradenstva a prevencie (od 1.1.2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Od 1. januára 2024 budú súkromné a cirkevné zariadenia poradenstva a prevencie financované zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V súlade s § 9q zákona č. 506/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zariadenie poradenstva a prevencie poskytuje ministerstvu údaje o počte detí, žiakov, zamestnancov a údaje o odborných činnostiach poskytnutých odbornými zamestnancami zariadení poradenstva a prevencie prostredníctvom jednotného evidenčného systému EvuPP.

Zdroj: https://www.minedu.sk/financovanie-nestatnych-zariadeni-poradenstva-a-prevencie-od-112024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov