Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Financovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023 je určená pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu, čiže pre školy v prenesenom výkone (základné, stredné, či špeciálne školy a všetky ich súčasti).

Zber údajov na pomoc v rámci celkových nákladov v dôsledku zvýšených sadzieb za elektrickú energiu a zemný plyn počnúc faktúrami za mesiac január 2023 bude spustený začiatkom mesiaca február 2023Tento zber údajov bude vyhodnocovaný na MŠVVaŠ SR priebežne na mesačnej báze. Finančná pomoc bude zameraná na to, aby MŠVVaŠ SR dokázalo doručiť finančnú pomoc všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu v plnej miere, čo znamená, že dostanú financie, ktoré predstavujú nárast cien nad 99 eur/MWh pri zemnom plyne a 199 eur/MWh pri elektrickej energii, ale aj rozdiel medzi cenami do 99 eur/MWh a 199 eur/MWh oproti cenám v roku 2022.

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/energie/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/financna-pomoc-v-plnej-miere-v-roku-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov