Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Financovanie podporných opatrení pre deti a žiakov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V školskom roku 2024/2025 rezort školstva zvýši finančné prostriedky určené na pomoc a podporu deťom a žiakom. Podpora sa bude poskytovať z väčšej časti z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zvýšený bude aj počet úväzkov pre podporné profesie.

Zmeny vo financovaní si vyžadujú nové spôsoby prideľovania pracovných úväzkov pre pedagogických asistentov. Väčšina pracovných úväzkov bude už financovaná zo štátneho rozpočtu. Školy budú môcť tiež požiadať o dodatočné pracovné úväzky pre pedagogických asistentov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom individuálneho zberu požiadaviek v máji 2024 prostredníctvom webovej aplikácie na www.vykazy.sk.

Termíny k zberu údajov o pedagogických asistentoch pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením:

  • Školy s právnou subjektivitou do 24.5. vytvoria protokol a odovzdajú ho zriaďovateľovi
  • Školy bez právnej subjektivity odovzdajú údaje zriaďovateľovi; údaje za školy bez PS zadávajú zriaďovatelia; do 24.5. vytvoria protokol
  • Zriaďovatelia do 31.5. vytvoria protokol zriaďovateľa a odovzdajú ho na RÚŠS spolu s protokolmi za školy
  • Regionálny úrad štátnej správy do 10.6. vytvoria protokol všetkých zriaďovateľov kraja a odovzdajú ho na MŠVVaM SR

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/skolstvo-cakaju-dalsie-vyznamne-zlepsenia-vo-financovani-podpornych-opatreni-pre-deti-a-ziakov/ a tu: https://www.au.vykazy.sk/financie/index.php?__state=&__event=pokracovat


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov